Nadace

O Margaretě Müller-Bullové

„Naší tehdejší vedoucí a zakladatelce nadace neleželo na srdci pouze dlouhodobé zajištění všech zaměstnanců Elektroru, ale obecně osudy lidí a zvířat. A my připomínajíce si to s povděkem v této její práci pokračujeme i dnes.”

Ulrich W. Kreher, jednatel

Podnik a nadace

Elektror stojí na velice zvláštních základech. Od roku 2002 patří podnik nadaci Margarety Müller-Bullové. A proto spolupracují mezi sebou vedení podniku, představenstvo a nadační rada při všech rozhodnutích o dalším směřování a zaručují, aby byly vždy dodržovány a chráněny cíle nadace. Majetek nadace dává Elektroru mimoto obrovskou jistotu v otázkách plánování a má proto značný podíl jak na neustálém růstu podniku, tak i na skutečnosti, že je Elektror v technologiích na prvním místě.

Vedle péče o podnik a jeho dalšího zdárného vývoje orientovaného na budoucnost, ale i zachování stávajících a  vytváření pokud možno co nejvíce nových pracovních míst, sleduje nadace rovněž další cíle vyhlášené zakladatelkou nadace paní Margaretou Müller-Bullovou: posílení humanitárních cílů, ochrana zvířat a podpora vědy a techniky.