Výroba a kvalita

Elektror trvale investuje do nejnovějších technik a výrobních metod, neboť jedině tak dosáhnou naši experti na vzduchotechniku jedinečné kvality, efektivity a krátké dodací lhůty pro objednávky již od jednoho kusu, kterou Elektror garantuje.

Výroba

Nejmodernější zařízení, nejnovější metody, zkušení odborníci

Elektror trvale investuje do nejnovějších technik a výrobních metod, neboť jedině tak dosáhnou naši experti na vzduchotechniku jedinečné kvality, efektivity a krátké  dodací lhůty pro objednávky již od jednoho kusu, kterou Elektror garantuje.

Ve Waghäuselu vyrábíme ventilátory z hliníkové slitiny, dmychadla s bočními kanály a od roku 2012 i ventilátory z ušlechtilé oceli. V příštím roce bude závod znovu rozšířen a modernizován. Náš závod v Chorzówě (Polsko) byl postaven teprve před několika lety. Zatímco Waghäusel se zaměřuje spíše na malé, výkonné přístroje , v Polsku se rodí opravdoví giganti (průměr bubnu až 2,5 m, výkon až 1.000.000 m³/h). Ať už velký nebo malý, ať už z hliníku, oceli anebo ušlechtilé oceli – vyrábíme špičkovou kvalitu v co nejkratším čase: Standardní přístroje dodáváme do pěti dnů, individuální výrobky často dokonce již za 15 dnů.

Několik vrcholů výroby Elektroru:


Svařování laserem: Plně automatické, souvisle bezešvé svařování – efektivnější, důkladnější, zvyšuje kvalitu Vašich ventilátorů.


Plně automatický CNC obráběcí stroj pro výrobu hřídelí: soustružení, frézování, vrtání, řezání závitů atd. – vše od hrubého výlisku až po hotovou hřídel v jednom pracovním kroku.


Optický přístroj pro měření hřídelí (100% kontrola při výrobě hřídelí) – se stará o nejvyšší přesnost přímo ve výrobě, poskytuje spolehlivé naměřené hodnoty neovlivněné lidským faktorem.


Vlastní kostruování motorů včetně vysoce moderního motorového impregnačního zařízení s infračerveným světlem a zpracování Roll-Dip – díky tomu značně vysoká flexibilita v případě zvláštního navíjení, - napětí, kmitočtu atd.


Vysoce kvalitní výroba oběžných kol s nejmodernější technikou vyvažování.

Vynikáme kvalitou

„U nás začíná kvalita už ve fázi poradenství a vývoje. Tam se jen tak rychle nějaké řešení nevyhledá. V tom pokračujeme nekompromisně ve fázi plánování a testování. Žádný přístroj neopouští závod bez otestování. Elektror má za cíl poskytovat svým zákazníkům i spolupracovníkům vždy tu nejvyšší kvalitu.”

Sebastian Kappeller, oddělení řízení kvality

Kvalita

Nejlepší výrobky – se 100% bezpečností

Kvalitou rozumíme optimálně použít pro každé individuální využití ten nejlepší výrobek ve vzájemně odsouhlaseném řešení. Efektivní týmy zkušených, kreativních spolupracovníků jsou tady tím největším kapitálem Elektroru. Zároveň bereme nesmírně vážně kontroly všech materiálů, komponent a výrobků počínaje oddělením příjmu zboží až po vyskladnění zboží. Elektror je certifikován v systému řízení kvality dle ISO 9001, v systému ochrany životního prostředí dle ISO 14001. Pro ruský trh certifikujeme naše výrobky ještě navíc podle EAC, pro kanadský trh pak podle CSA.

Ukázka toho, jak je u nás v Elektroru zajištěna kvalita:


100% kontrola (hodnoty vzduchu a proudu, je-li požadováno, pak i měření vibrací, zkouška těsnosti, ostatní individuální zkoušky).


Bezvýjimečná zpětná vysledovatelnost všech výrobních kroků až po odeslání zboží.


Kvalitní nástroje: KPZ (kontinuální proces zlepšování), pravidelné vzdělávání a školení personálu, zlepšování v duchu filozofie Kaizen, audity výrobků a audity 5S, pravidelné kroužky zabývající se kvalitou a životním prostředím, sebetestování zaměstnanců, controlling ukazatelů.