Technické poradenství

Originálně

„Náš vzorec spokojenosti je jednoduchý: Do sebemenšího detailu dodáváme přesně to, co zákazník potřebuje. A taky výrobky „fortelné a vybroušené”, jak říkáváme.”

Achim Wenzel, Technology Center Electrical Engineering

Stefan Dieterich

Product Management T +49 711 31973-1111 F +49 711 31973-51111 Poslat e-mail Elektronická vizitka

Steffen Gagg

Product Management T +49 711 31973-1111 F +49 711 31973-51111 Poslat e-mail Elektronická vizitka

Jörg Herbst

Product Management Large Volume Fans T +49 711 31973-1111 F +49 711 31973-51111 Poslat e-mail Elektronická vizitka

Martina Oertl

Product Management T +49 711 31973-1111 F +49 711 31973-51111 Poslat e-mail Elektronická vizitka

Lars Pfotenhauer

Product Management T +49 711 31973-1111 F +49 711 31973-51111 Poslat e-mail Elektronická vizitka

Eric Kohn

Product Management Large Volume Fans T +49 711 31973-1111 F +49 711 31973-51111 Poslat e-mail Elektronická vizitka

Jsme tu pro Vás:
Po – Čt: 7:30 – 18:00 hod
Pá: 7:30 – 17:00 hod

T +49 711 31973-1111
F +49 711 31973-51111 
support@elektror.com

(For the following ranges the FAQs are not relevant:
CFL, CFM, CFH, CFXH, CFLD, CFMT, PFL, PFM, MAF, HAFC, MAFR)

 • Jak vysoká je u přístrojů hladina akustického hluku?

  Údaj hladiny akustického hluku (volně nasávajících) ventilátorů najdete v datovém listu.

 • Jaké prvky útlumu hluku jsou k dispozici?

  V našem programu dodávek máme tyto komponenty:

  - trubkové tlumiče hluku
  - deskové tlumiče hluku
  - zvukově izolační kryty
  - izolace krytů

  Redukce s pomocí těchto komponent závisí na provozním bodu a ventilátoru. Máte-li jakékoliv další otázky, spojte se prosím s naším oddělením podpory zákazníků.

 • Jsou přístroje bezolejnaté?

  Ano.

 • Jsou přístroje bezsilikonové?

  Série: Ano.
  Uveďte prosím v případě objednání neprodyšné verze konstrukce.

 • Jsou k dodání přístroje ve verzi ATEX?

  Ano, naše ventilátory jsou ve verzi ATEX s protivýbušnou úpravou.
  Dmychadla s bočními kanály bohužel ve verzi ATEX nemáme. Kontaktujte nás prosím / naše oddělení podpory zákazníků.

 • Pro které zóny jsou k dodání ventilátory ve verzi ATEX?

  Plyn: zóna 1 + 2
  Prašné částice: zóna 22

 • Jak dlouhá je u přístroje doba rozběhu?

  Přímé zapojení: max. 6-10 s
  Rozběh motoru se zapojením do hvězdy/trojúhelníku: max. 10-15 s
  Měnič kmitočtu: do 40 s

 • Jak funguje omezovací ventil tlaku?

  Omezovací ventil tlaku je ventil opírající se o pružinu, který se při dosažení nastaveného hraničního tlaku uvolní a bočníkovým ventilem odvede přebytečný vzduch. Chrání tak dmychadlo s bočními kanály proti přetížení.

 • Lze dodatečně měnit nastavenou hodnotu omezovacího ventilu tlaku?

  Ano, ovšem provedeno musí být pouze odborným personálem z Elektroru anebo po dohodě s oddělením podpory zákazníků.

 • Na jakou hodnotu je nastaven omezovací ventil tlaku?

  Omezovací ventil tlaku je nastaven na hraniční bod příslušného dmychadla s bočními kanály (hodnoty najdete v katalogu).

 • Jak vysoká je max. přípustná četnost spínání?

  Max. četnost spínání za hodinu je max. 20 spínání za hodinu. Tento údaj závisí na době rozběhu a doběhu motoru.

 • Jak vysoká je přípustná tolerance kmitočtu?

  Přípustná tolerance kmitočtu činí ± 2 % od stanovené hodnoty kmitočtu.

 • Jak vysoká je přípustná tolerance napětí?

  Přípustná tolerance napětí činí ± 10 % od stanovené hodnoty napětí.

  U motorů s několika rozsahy napětí ± 0 %.

 • Jak vysoký je příkon proudu?

  Příkon proudu závisí na stanoveném napětí, stanoveném kmitočtu a pracovním bodu.
  Příkon proudu nesmí překročit stanovený proud (viz údaje na štítku s údaji o výkonu).

 • Jak vysoký je rozběhový proud?

  Rozběhový proud činí asi 8 až 10násobek stanoveného proudu (viz štítek s údajem o výkonu).

 • Podle které teplotní třídy se vyrábějí motory?

  Sériová verze je v teplotní třídě F.

 • Jaké filtrační třídy mají filtry uvedené v katalogu?

  Ventilátory
  Série: G4 (dříve EU4).
  Speciální filtry ve třídě F5 jsou možné na vyžádání.

  Dmychadla s bočními kanály
  Jemné filtry pro dmychadla s bočními kanály klasifikovány nejsou a odpovídají přibližně třídě F5.

 • Jak často se musí měnit filtrační mřížka u jemného filtru?

  Přesné intervaly nelze uvést. Doba použití je závislá na stupni znečištění, přepravovaném množství vzduchu i požadovaném minimálním množství vzduchu pro dané použití / daný proces.

 • Lze kombinovat tlumič hluku s jemným filtrem?

  Ano. Je možné kombinovat filtr a tlumič hluku na straně sání. Kvůli tomu je nutné namontovat dvě sací hrdla. Tuto konstrukci lze podchytit již při výrobě.

 • Jak vysoký je max. přípustný kmitočet?

  Max. přípustný kmitočet je uveden na typovém štítku. 50Hz ventilátor nesmí být kupříkladu provozován při 60 Hz.

 • Jak vysoký je min. přípustný kmitočet?

  Min. přípustný kmitočet činí 20 Hz.
  Pro ventilátory s mechanismem pro blokování činnosti při dosažení určité teploty (teplota přepravovaného média nad 80 °C) činí min. přípustný kmitočet 35 Hz.

 • Jaký je rozdíl mezi označením FU a FUK?

  Označení FU znamená, že motor je vhodný pro provoz měniče kmitočtu a může, resp. musí být regulován přes spínací skříň měniče kmitočtu.

  U varianty FUK je měnič kmitočtu zabudován přímo na motoru. Toto provedení je k dodání až do výkonu motoru 7,5 kW.

 • Mohou být dodány pro provoz měniče kmitočtu vhodné ventilátory pro zvláštní napětí?

  Ano. Je ovšem nutné počítat s motorovým filtrem na konstrukci a měnič kmitočtu musí být vhodný pro dané napětí. Při projektování se ale musí dbát na to, aby uměl měnič kmitočtu transformovat vyšší napětí.

  Příklad:
  Síťové napětí/vstupní napětí do měniče kmitočtu: 480 V.
  Výstupní napětí z měniče kmitočtu do motoru: 400 V.

  Obrácená transformace není možná.

 • Mohou být vysokotlaké ventilátory/dmychadla s bočními kanály vhodné pro provoz měniče kmitočtu (do 80, resp. 135 Hz) napájeny rovnou ze sítě s frekvencí 50 Hz, resp. 60 Hz?

  Ne. Motor je dimenzován na poměr 400 V na vyšší kmitočet (do 80, resp. 135 Hz). U napájení ze sítě dosahuje motor příliš vysokého napětí a je podle toho přetěžován. Navíc ventilátor/dmychadlo s bočními kanály nedosáhne kvůli nízkému počtu otáček vzduchově technických hodnot.

 • Co je obsahem záručních podmínek Elektroru?

  Záruční podmínky platí pro vady materiálu a výrobní vady.
  Do záruky nespadají: Součástky podléhající rychlému opotřebení, neobvyklé způsoby použití a nepravidelná údržba.

 • Jak dlouhé jsou záruční lhůty?

  Mezi průmyslovými obchodními partnery 24 měsíců.

 • Jak dlouhá je životnost klínových řemenů?

  Jmenovitá životnost klínových řemenů je minimálně 25 000 hodin.

 • Jak dlouhá je životnost kuličkových ložisek?

  Jmenovitá životnost kuličkových ložisek je minimálně 22 000 hodin.

 • Jaké součástky podléhající rychlému opotřebení má ventilátor?

  Obvyklými opotřebovatelnými součástkami jsou kuličková ložiska, klínové řemeny, oběžná kola, hnací motory a těsnění.

 • Jakou funkci plní reverzátor?

  Reverzátor je vratný ventil dmychadla s bočními kanály. Tento ventil umí přepínat mezi sacím a tlakovým provozem (např. zařízení potrubní pošty), resp. vypnout sací/tlakový provoz, aniž by kvůli tomu muselo být zastaveno dmychadlo s bočními kanály. Doba přepnutí činí ca 0,7 sekund.

 • Co je to mechanismus pro blokování činnosti při dosažení určité teploty?

  Mechanismus pro blokování činnosti při dosažení určité teploty je konstruktivní prvek mezi zadní stěnou ventilátoru a uložením motoru, resp. ventilátoru, který umožňuje dodávat vyšší teploty přepravovaného média. Vzdálenost mezi zadní stěnou ventilátoru a uložením motoru, resp. ventilátoru se zvětší, navíc je na hřídeli nainstalováno dodatečné ventilační křídlo a kuličková ložiska jsou promazána horkým ložiskovým tukem. Rozměr nad hřídelí motoru, resp. ventilátoru  se mění podle velikosti ventilátoru.

 • Jak velké může být navýšení teploty u dmychadla s bočními kanály?

  Zvýšení teploty na straně výfuku může činit až 120 K. Přesné hodnoty zjistěte prosím v našem oddělení podpory zákazníků.

 • Jak vysoká může být max. teplota dopravovaného média u dmychadel s bočními kanály?

  Max. přípustná teplota dopravovaného média u dmychadel s bočními kanály by neměla překročit 40 °C. Případně jsou možné i vyšší teploty. V této věci se prosím spojte s naším oddělením podpory zákazníků.

 • Jak vysoká může být max. teplota dopravovaného média u ventilátorů?

  Max. přípustná teplota dopravovaného média u ventilátorů nesmí překročit u sériově vyráběných přístrojů 80 °C a u speciálních modelů (s mechanismem blokování činnosti při dosažení určité teploty) pak 180 °C. Vyšší teploty na vyžádání.

 • Jak vysoká může být max. teplota okolí u motorů?

  Teplota okolí u motorů smí být max. 60 °C.
  U provozu s měničem kmitočtu: max.  40 °C.

 • Proč jsou na dmychadlech s bočními kanály umístěny dva typové štítky?

  První typový štítek udává rozsah výkonu dmychadla v třídě účinnosti IE2. Třída účinnosti IE2 není pro dmychadla s bočními kanály povinně předepsána. Na druhém typovém štítku proto uvádíme údaje, které může motor snímat mimo tuto třídu účinnosti.

 • Jsou nutná těsnění pro sací, resp. tlaková hrdla?

  Při běžném způsobu použití není těsnění nutné.

Údržba na dálku s využitím internetu

Potřebujete pomoci s parametrizováním měniče kmitočtu zakoupeného u nás, máte problémy se softwarem, který jsme Vám dodali, anebo nám chcete zadání úkolu demonstrovat přímo na svém vlastním počítači? S naší vzdálenou údržbou je to tak snadné! Jediné, co k tomu budete potřebovat, je fungující internetové anebo jiné síťové připojení a pak už si stačí jen přát a budete nás mít u sebe naživo. Všechny dotazy k možnostem údržby na dálku Vám rádi zodpovíme v našem oddělení podpory zákazníků.