D 03 ATEX

Radiální nízkotlaký ventilátor v protivýbušném provedení

Parametry

Výkonové parametry

    D 03 ATEX
Výkonnostní tøída -
Objemový proud m³/min 3,2
Rozdíl tlakových sil Pa 330
Napìtí V 230/400
Frekvence Hz 50
Pøíkon proudu A 0,92/0,53
Výkon kW 0,18
Poèet otáèek motoru min-1 2870
Poèet otáèek ventilátoru min-1 2870
Hmotnost kg 6,1

Technické výkresy