D 052 ATEX

Radiální nízkotlaký ventilátor v protivýbušném provedení

Parametry

Výkonové parametry

    D 052 ATEX
Výkonnostní tøída -
Objemový proud m³/min 15,0
Rozdíl tlakových sil Pa 530
Napìtí V 230/400
Frekvence Hz 50
Pøíkon proudu A 1,3/0,75
Výkon kW 0,25
Poèet otáèek motoru min-1 2800
Poèet otáèek ventilátoru min-1 2800
Hmotnost kg 8,8

Technické výkresy