D 05 ATEX

Radiální nízkotlaký ventilátor v protivýbušném provedení

Parametry

Výkonové parametry

    D 05 ATEX
Výkonnostní tøída -
Objemový proud m³/min 10,0
Rozdíl tlakových sil Pa 430
Napìtí V 230/400
Frekvence Hz 50
Pøíkon proudu A 0,92/0,53
Výkon kW 0,18
Poèet otáèek motoru min-1 2870
Poèet otáèek ventilátoru min-1 2870
Hmotnost kg 6,9

Technické výkresy