D 060 ATEX

Radiální nízkotlaký ventilátor v protivýbušném provedení

Parametry

Výkonové parametry

    D 060 ATEX
Výkonnostní tøída -
Objemový proud m³/min 22,0
Rozdíl tlakových sil Pa 730
Napìtí V 230/400
Frekvence Hz 50
Pøíkon proudu A 2,48/1,43
Výkon kW 0,55
Poèet otáèek motoru min-1 2840
Poèet otáèek ventilátoru min-1 2840
Hmotnost kg 11,5

Technické výkresy