D 064 ATEX

Radiální středotlaký ventilátor

Parametry

Výkonové parametry

    D 064 ATEX
Výkonnostní tøída -
Objemový proud m³/min 27,0
Rozdíl tlakových sil Pa 1050
Napìtí V 230/400
Frekvence Hz 50
Pøíkon proudu A 4,5/2,6
Výkon kW 1,1
Poèet otáèek motoru min-1 2830
Poèet otáèek ventilátoru min-1 2830
Hmotnost kg 16,1

Technické výkresy