D 07 ATEX

Radiální nízkotlaký ventilátor v protivýbušném provedení

Parametry

Výkonové parametry

    D 07 ATEX
Výkonnostní tøída -
Objemový proud m³/min 41
Rozdíl tlakových sil Pa 1200
Napìtí V 230/400
Frekvence Hz 50
Pøíkon proudu A 6,65/3,85
Výkon kW 1,85
Poèet otáèek motoru min-1 2870
Poèet otáèek ventilátoru min-1 2870
Hmotnost kg 25,6

Technické výkresy