D 082 ATEX

Radiální nízkotlaký ventilátor v protivýbušném provedení

Parametry

Výkonové parametry

    D 082 ATEX
Výkonnostní tøída -
Objemový proud m³/min 62
Rozdíl tlakových sil Pa 1700
Napìtí V 400
Frekvence Hz 50
Pøíkon proudu A 6,9
Výkon kW 3,3
Poèet otáèek motoru min-1 2880
Poèet otáèek ventilátoru min-1 2880
Hmotnost kg 44,2

Technické výkresy