D 08 ATEX

Radiální nízkotlaký ventilátor v protivýbušném provedení

Parametry

Výkonové parametry

    D 08 ATEX
Výkonnostní tøída -
Objemový proud m³/min 47
Rozdíl tlakových sil Pa 1700
Napìtí V 230/400
Frekvence Hz 50
Pøíkon proudu A 9,0/5,2
Výkon kW 2,5
Poèet otáèek motoru min-1 2870
Poèet otáèek ventilátoru min-1 2870
Hmotnost kg 35,2

Technické výkresy