D 092 ATEX

Radiální nízkotlaký ventilátor v protivýbušném provedení

Parametry

Výkonové parametry

    D 092 ATEX
Výkonnostní tøída -
Objemový proud m³/min 95
Rozdíl tlakových sil Pa 1900
Napìtí V 400
Frekvence Hz 50
Pøíkon proudu A 14,1
Výkon kW 7,5
Poèet otáèek motoru min-1 2945
Poèet otáèek ventilátoru min-1 2945
Hmotnost kg 129

Technické výkresy