D 09 ATEX

Radiální nízkotlaký ventilátor v protivýbušném provedení

Parametry

Výkonové parametry

    D 09 ATEX
Výkonnostní tøída -
Objemový proud m³/min 80
Rozdíl tlakových sil Pa 1900
Napìtí V 400
Frekvence Hz 50
Pøíkon proudu A 10,4
Výkon kW 5,5
Poèet otáèek motoru min-1 2925
Poèet otáèek ventilátoru min-1 2925
Hmotnost kg 81

Technické výkresy