Oblasti použití

Špičková technika

„To, že jsme v našem oboru jedničkou, souvisí i s naší firemní kulturou. Zrovna u vývojových novinek je vyslyšen každý hlas. Každý v týmu přináší nový pohled a mnohdy se stává, že ta nejlepší řešení přicházejí z takových míst, o nichž by to zprvu hádal jen málokdo.”

Stefan Dieterich, Produktový management

Vyfukování

Přesné a perfektní dávkování!

V kombinaci s Air Knife od Elektroru generují ventilátory a dmychadla s bočními kanály zacílený a perfektně dávkovaný proud vzduchu, jehož je zapotřebí v nejrůznějších oblastech použití. Zejména v oblasti potravinářské techniky a techniky pro opracování povrchů se tento proud vzduchu používá k vyfukování (vypouštění) nejrůznějších médií. 

 

Nasávání

Ukotveno bezpečně na tom správném místě!

V zařízeních, jež se používají mimo jiné k opracování dřeva, kamenů anebo i textilií, je nesmírně důležité, aby byly materiály během zpracování pevně upevněny na jednom místě.


Ventilátory / dmychadla s bočními kanály od Elektroru připojené na straně sání kvůli tomu vytvářejí podtlak, který materiál nasaje a zajistí tak jeho stabilní polohu. S pomocí několika vzduchových trysek lze rozložit podtlak tak, že mohou být bez problémů fixovány i velké plochy. 

 

ATEX

Abyste nevyletěli do povětří!

Neustále přibývá těch případů použití, u nichž je neodmyslitelnou podmínkou ochrana ventilátorů před explozí. Mnohé prachové částice a plyny, jež jsou přepravovány, jsou už ve svém původním stavu vysoce výbušné, u některých se tato vlastnost rozvíjí po smíchání s jinými médii. Jen jedna jediná drobná jiskra přitom může mít nedozírné a katastrofální následky.


Naše ventilátory ATEX jsou dimenzovány přesně pro takovéto vysoce citlivé případy. Vedle mnoha jiných oblastí se naše ventilátory ATEX používají v chemickém průmyslu, v mlýnech, bioplynových elektrárnách, na skládkách, v čističkách odpadních vod, v silech na mouku i při zpracování potravin. Tady všude se starají o bezpečný transport explozivních prachových částic a plynů jakéhokoliv druhu. 

 

Ohřívání

To nenechá žádný proces chladným!

S pomocí předřazené tepelné jednotky může být rozehřátý vzduch (až 230 °C) přepraven rovnou ventilátorem. Abychom i přes zvýšenou teplotu zajistili dlouhou životnost ventilátoru, nabízíme rovněž speciální, žáruvzdorné varianty s mechanismem blokování činnosti při dosažení určité teploty.


Tento způsob ohřívání se používá mj. ke svařování a lepení fólií, k zrychlenému sušení syntetického granulátu (i jiných materiálů), ve výtlačných lisech na fólie a pro smršťování fólií (např. v potravinářském a obalovém průmyslu).

 

Provzdušňování/ odvětrávání

Čerstvý vzduch!

Výrobky od Elektroru jsou ideální k provzdušnění a odvětrání nejrůznějších prostor, pracovišť a také zásobníků. Do míst, v nichž je vzduch silně kontaminován, je přitom většinou vháněn čerstvý vzduch a znečištěný vzduch zase filtrem odsáván ven. Speciálně v prostorech, které podléhají silnému znečištění škodlivinami, jako například lakovací zařízení, svařovací pracoviště, nádrže na olej, autodílny atd., dochází tímto způsobem k neustálé výměně vzduchu.


Kvůli vyčištění znečištěných vod a usazenin jsou obsažené lehce těkavé škodlivé látky přepravovány do procesního vzduchu a tím i odstraněny. Za tímto účelem jsou s pomocí výrobků od Elektroru provzdušňovány a odvětrávány galvanizační lázně, čisticí nádrže, studny atd.


V neposlední řadě je obvyklým použitím našich přístrojů i  přivádění vzduchu s obsahem kyslíku s cílem urychlit přírodní procesy. Mimo jiné v kompostovacích zařízeních a  jiných procesech tlení odvedou naše produkty spolehlivě dobrou službu.


Mimochodem: Vzpomeňte si na nás, až budete zase příště ve vířivce. O příjemné bublání se tu v mnoha případech stará právě náš tlakový ventilátor.

 

Přeprava

Jak usnadnit přepravu!

Lehké sypké materiály, které nejsou abrazivní ani výbušné, jako například odpad z umělých hmot, peří, různé materiály ve formě prášku anebo i tabák, lze přepravovat rovnou dopravními ventilátory od  Elektroru.


Větší a i těžké materiály jako syntetické granuláty, štěpky, dřevěné pelety, obilí, dřevěná vataa podobně jsou přepravovány nepřímo. Tady neprobíhá transport skrze ventilátor. Proud vzduchu zasáhne mimo prostor přístroje materiál, který pak nasaje anebo odfoukne požadovaným směrem.


I přeprava patron v zařízeních potrubní pošty z místa A na místo B probíhá tímto způsobem.

 

Chlazení

Ochlazeno vzduchem!

Oproti chlazení vodou nabízí chlazení vzduchem v mnoha oblastech značné výhody. Chlazení vzduchem může probíhat přímo, a přesto bezkontaktně a nevznikají při něm žádné plyny ani odpadní vody. Nehrozí tady tudíž, že by se ochlazené materiály smíchaly s vodou či znečistily anebo že by došlo například k poškození elektronických komponent.


Dávkováním proudu vzduchu lze přizpůsobit přesnou dobu trvání procesu chlazení danému způsobu použití. V případě potřeby může být dodáván i uměle ochlazovaný vzduch. 

 

Sušení

Až do poslední kapky!

Před opětovným použitím, dalším zpracováním anebo vyskladněním musí být mnohé materiály a zboží podrobeno důkladnému vyčištění. K čištění se většinou používá voda (popř. zředěná různými čisticími prostředky). Po vyčištění jsou zbytky vody a čisticích prostředků odstraněny pomocí vzduchu.


Ve většině případů probíhá sušení v tlakovém provozu, tzn. že se voda odpaří. Podle způsobu použití je ale možné i vodu odsát. V mnoha případech bývá ventilátor anebo dmychadlo s bočními kanály kvůli sušení také v kombinaci s AirKnife. Díky dodatečné regulaci tepla lze dosáhnout ještě efektivnějšího a rychlejšího vysoušení.


A až zase budete někdy obědvat v kantýně, je možné, že i nádobí a příbor, které budete používat, byly po umytí usušeny s pomocí tlakového ventilátoru od Elektoru.

 

Vytvořit podtlak

Aby byl těžký náklad lehký jako pírko!

Ventilátory a dmychadla s bočními kanály od Elektroru jsou srdcem mnoha pneumatických zvedacích zařízení. Díky nim je vytvořen podtlak, který se stará o spolehlivé uchycení nástroje.


Nesmírně důležité je tady přesné dimenzování přístroje od Elektroru, aby bylo zaručeno bezpečné udržení nákladu na sací noze. Pozornost se musí věnovat zejména propustnosti vzduchu a rozměrům zvedaného materiálu, protože i při eventuálně vzniklých netěsnostech (např. když je obrobek menší než nasávaná plocha) a poklesu podtlaku (např. u velice prodyšných materiálů) musí být k dispozici dostatečná přídržná síla.


Podle velikosti a designu zvedacího nářadí lze vertikálně anebo horizontálně zvedat pomocí vakua náklad nejrůznějších tvarů až do hmotnosti 4 t.