Gebruiksvelden

Toptechniek

'Dat we op ons gebied voorop lopen, ligt ook aan onze ondernemingscultuur. Juist bij nieuwe ontwikkelingen luisteren we naar iedereen. Ieder brengt in het team zijn ideeën in en de beste oplossingen komen vaak uit onverwachte hoek.'

Stefan Dieterich, Product Management

Afblazen

Doelgericht en perfect gedoseerd!

In combinatie met de Elektror Air Knife maken ventilatoren en zijkanaalcompressoren een doelgerichte en perfect gedoseerde luchtstroom, die op verschillende toepassingsgebieden nodig is. Vooral op de gebieden levensmiddelentechnologie en oppervlakkentechnologie wordt deze luchtstroom voor het afblazen van de meest uiteenlopende media gebruikt. 

 

Aanzuigen

Op het juiste punt gefixeerd!

Bij installaties die voor de bewerking van hout, steen of ook textiel gebruikt worden, is het allerbelangrijkste dat de materialen tijdens de bewerking op één plaats gefixeerd worden.

Aan de zuigzijde aangesloten Elektror-ventilatoren/-zijkanaalcompressoren wekken hiervoor een onderdruk op, die het materiaal aanzuigt en daarmee de stabiele ligging garandeert. Via meerdere luchtspuitmonden kan de onderdruk zo verdeeld worden, dat ook grote vlakken probleemloos gefixeerd kunnen worden. 

 

ATEX

Zodat u niet de lucht in vliegt!

In steeds meer nieuwe toepassingen is de explosiebescherming van ventilatoren een onontkoombare voorwaarde. Talrijke stoffen en gassen, die getransporteerd worden, zijn al in oorspronkelijke toestand hoog explosief, andere ontwikkelen deze eigenschappen na menging met andere media. Al een klein vonkje kan hierbij onvoorziene en catastrofale gevolgen hebben.

 

Onze ATEX-ventilatoren zijn precies voor deze zeer precaire gevallen bedoeld. Behalve veel andere toepassingsgebieden zijn onze ATEX-ventilatoren in de chemische industrie, in molens, biogaselectriciteitscentrales, vuilstortplaatsen, zuiveringsinstallaties, meelsilo's en in de levensmiddelenverwerking in gebruik. Hier zorgen ze voor gevaarloos transport van explosieve stoffen en gassen van iedere soort. 

 

Verwarmen

Dat laat niemand koud!

Met behulp van een voorgeschakelde warmte-eenheid kan de verhitte lucht (tot 230°C) direct door de ventilator getransporteerd worden. Om ondanks de verhoogde temperatuur een lange levensduur van de ventilator te garanderen, bieden we ook speciale, hittebestendige varianten met temperatuurblokkering aan.

 

Dit type verwarmen wordt o.a. gebruikt bij folie lamineren en -plakken, voor het versneld drogen van kunststofgranulaat (en andere materialen), in folie-extruders en voor foliekrimpingen (bijv. in de levensmiddelen- en verpakkingsindustrie).

 

Be-/ontluchten

Frisse lucht!

Elektror-producten zijn ideaal om de meest uiteenlopende ruimtes, werkgebieden en ook containers te be- en ontluchten. Hierbij wordt meestal de frisse lucht naar gebieden geblazen, waar de lucht sterk belast is en de vervuilde lucht wordt via filters afgezogen. Speciaal op plekken, waar een sterke belasting door schadelijke stoffen is, zoals bijv. bij spuitlakinstallaties, laswerkplaatsen, olietanks, autoreparatiewerkplaatsen etc. wordt de lucht op deze manier steeds vernieuwd.

 

Om vervuild water en vervuilde modder te reinigen, worden de zich daarin bevindende licht-vluchtige, schadelijke stoffen in proceslucht geleid en daarmee verwijderd.  Hiervoor worden galvaniseerbaden, zuiveringsbekkens, putten etc. met behulp van Elektror-producten be- en ontlucht.

 

Tenslotte is ook het toevoeren van zuurstofhoudende lucht om natuurlijke processen te versnellen een gangbaar toepassingsgebied van onze apparaten. Onder andere bij composteringsinstallaties en andere rottingsprocessen verrichten onze producten betrouwbaar hun taak.


Overigens: Denkt u bij uw volgende bezoek van een bubbelbad eens aan ons.  De aangename bubbeltjes worden vaak door een Elektror-blazer opgewekt.

 

Transporteren

Transport simpel gemaakt

Lichte stortgoederen, die niet schurend of explosief zijn, zoals bijv. kunststof afval, veren, diverse poedervormige materialen of ook tabak, kunnen direct door de Elektror-transportventilatoren vervoerd worden.

 

Grotere en zwaardere goederen zoals kunststofgranulaten, houtspanen, houten pellets, graan, houtwolen vergelijkbare goederen worden indirect getransporteerd. Het transport gaat niet via de ventilator, maar de luchtstroom treft buiten het apparaat het materiaal en zuigt of blaast dit zo in de gewenste richting.

 

Ook de patronen in buizenpostinstallaties worden op deze manier van A naar B getransporteerd.

 

Koelen

Luchtgekoeld

Als tegenhanger van een koeling met water biedt de koeling met lucht op veel gebieden duidelijk voordelen. De luchtkoeling is direct maar toch zonder contact en er ontstaan geen dampen of afvalwater. Zo bestaat er geen gevaar van menging/verontreiniging van de gekoelde materialen met water of een beschadiging van bijvoorbeeld elektrische componenten.

 

Door de dosering van de luchtstroom kan de exacte duur van het afkoelingsproces op het gebruik aangepast worden. Bij behoefte kan ook kunstmatig afgekoelde lucht gebruikt worden.

 

Drogen

Tot de laatste druppel!

Voor hernieuwd gebruik, verdere verwerking of levering moeten vele materialen en goederen grondig gereinigd worden. Deze reiniging wordt meestal met water gedaan (soms met toegevoegd reinigingsmiddel). Na de reiniging worden resten van water en reinigingsmiddel door lucht verwijderd.

 

Bij de meeste toepassingen vindt de droging onder druk plaats, d.w.z dat het water wordt weggeblazen. Afhankelijk van de toepassing bestaat echter ook de mogelijkheid het water af te zuigen. In veel gevallen wordt de ventilator of zijkanaalcompressor ook met de AirKnife gecombineerd voor het drogen. Via een extra temperatuurregeling kan een nog efficiënter en sneller drogen bereikt worden.

 

En als u 's middags in de kantine eet, zijn uw serviesgoed en bestek misschien ook na het spoelen met een Elektror-blazer gedroogd.

 

Onderdruk opwekken

Zware lasten gemakkelijk opgetild!

Elektror-ventilatoren en zijkanaalcompressoren als hart van veel vacuümhefinrichtingen. Hiermee wordt de onderdruk opgewekt, die voor een betrouwbare fixatie van het materiaal zorgt.

 

Van uiterst belang is hierbij de exacte richting van het Elektror-apparaat, om aan de zuigvoet de lasten te kunnen uithouden. Belangrijke punten zijn de luchtdoorlatendheid en grootte van het te heffen materiaal, omdat er ook bij eventueel optredende lekkages (bijv. als het element kleiner is dan het aanzuigvlak) en onderdrukverlies (bijv. bij zeer luchtdoorlatende materialen) genoeg kracht moet zijn om alles op zijn plaats te houden.

 

Afhankelijk van grootte en design van de hefinrichting kunnen door een vacuüm lasten van verschillende vormen tot 4t verticaal of horizontaal geheven worden.