Wskazówki dotyczące rekrutacji

Wyzwanie

„Możliwość realizowania stanowiących wyzwanie projektów międzynarodowych w tak rodzinnym otoczeniu – nie wiem czy można to znaleźć gdziekolwiek indziej.”

Anton Gareis, kierownik zespołu montaż

Pokaż nam, kim jesteś!

Obojętne, czy wybierzesz nasz formularz online, zdecydujesz się na e-mail czy też wyślesz nam swoją aplikację pocztą: kompletna aplikacja to pierwszy krok do sukcesu!

Pismo

Celem Twojego pisma jest dobitne wyjaśnienie, dlaczego jesteś tą właściwą osobą. Wykorzystaj swoją szansę i opisz swoje kwalifikacje oraz mocne strony; nakreśl nam, dlaczego jesteś zmotywowany/zmotywowana, żeby pracować dla firmy Elektror. Opracuj zgodność pomiędzy wymaganiami dla danego stanowiska a swoim życiorysem.

Wskazówka: Podkreśl swoje mocne strony przykładami z życia zawodowego i prywatnego, uważając przy tym na ortografię i gramatykę.

Życiorys

Twój życiorys powinien być przede wszystkim przejrzysty, powinien on obejmować chronologicznie najważniejsze punkty:

  • Twoje dane osobowe
  • Przebieg Twojej pracy wraz z wykształceniem szkolnym i zawodowym bądź studiami oraz wykonywaną pracą zawodową
  • Dokształcanie i kwalifikacje dodatkowe oraz znajomość języków obcych i komputera

Wskazówka: Podziel swój życiorys chronologicznie i to malejąco, zaczynając od obecnej sytuacji. Podaj nam także swoje numery telefonu oraz adresy e-mail.

Świadectwa i certyfikaty

Załącz wszystkie dokumenty istotne dla danego stanowiska: świadectwa szkolne, związane z wykształceniem, dokumenty związane z pracą zawodową, praktykami i kwalifikacjami dodatkowymi. Jeżeli jeszcze studiujesz, wystarczy bieżący wykaz ocen. Ogólnie obowiązuje zasada: w zupełności wystarczą kopie nieuwierzytelnione.

Wskazówka: W przypadku świadectw szkolnych wystarczy najwyższe świadectwo. W przypadku możliwych kwalifikacji dodatkowych wystarczy dołączyć te najbardziej wymagające i aktualne (+/- z ostatnich 5 lat). W przypadku świadectw pracy obowiązkowe są świadectwa z czterech ostatnich stosunków pracy. Również tutaj obowiązuje zasada: te najbardziej aktualne w pierwszej kolejności.

Zdjęcie

Zdjęcie dołączone do aplikacji nie jest obowiązkowe, ale można je wykorzystać, żeby optymalnie przedstawić się. Strój i cały wygląd powinien być zadbany, stosowny i pasujący do stanowiska, o które się ubiegasz.

Wskazówka: Format i wielkość pozostawiamy Tobie, ale należy zastosować zdjęcie o dobrej rozdzielczości i jakości kolorów.

 

Preferujemy podania złożone poprzez nasz formularz online lub pocztą elektroniczną. Warto przy tym złączyć wszystkie dokumenty w jeden plik PDF.

 

Powodzenia przy aplikacji!