Wentylatory
Elektror ATEX

Wyszukiwarka produktów
& Przegląd produktów

Wyszukiwarka produktów umożliwia dokonanie wstępnego wyboru urządzenia, które wchodziło by w grę przy Twoich wymaganiach – im więcej informacji zostanie podanych, tym dokładniejsze będzie zalecenie:

Wyszukiwarka produktów

Czy chcesz otrzymać przegląd całego asortymentu produktów? Jeżeli tak, to proszę przejść do przeglądu produktów:

Przegląd produktów

Stefan Dieterich

Product Management T +49 711 31973-1111 F +49 711 31973-51111 Wyślij wiadomość Wizytówka

Steffen Gagg

Product Management T +49 711 31973-1111 F +49 711 31973-51111 Wyślij wiadomość Wizytówka

Jörg Herbst

Product Management Large Volume Fans T +49 711 31973-1111 F +49 711 31973-51111 Wyślij wiadomość Wizytówka

Rainer Balle

Project Management - Systems and Solutions T +49 711 31973-2211 F +49 711 31973-52211 Wyślij wiadomość Wizytówka

Wentylatory Elektror ATEX

Przeciwwybuchowe wentylatory ATEX mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie w procesie występują gazy lub pyły palne, czy wybuchowe lub też niniejsze właściwości wykazuje czynnik transportowy lub czynnik otoczenia wentylatora. Wentylator ATEX został więc przewidziany do eksploatacji w warunkach zagrożonych eksplozją. Wentylatory ATEX znajdują dzisiaj szerokie zainteresowanie. Często jednak użytkownicy urządzeń nie są świadomi zagrożenia wybuchem i stosują przez pomyłkę wentylatory standardowe. W przypadku braku pewności, czy konieczny jest przeciwwybuchowy wentylator ATEX i do jakiej strefy ATEX należy przyporządkować zastosowanie, powinno zostać to sprawdzone przez oficjalną jednostkę TÜV lub Dekra.

 

Wentylatory ATEX dla obszarów zagrożonych wybuchem

W portfolio produktów Elektror znajdują się trzy serie, które w wykonaniu standardowym nadają się już do zastosowania w obszarze zagrożonym eksplozją. Serie ND-ATEX, RD-ATEX i HRD-FU-ATEX są wentylatorami promieniowymi z obudową z odlewu aluminium, które zostały wykonane jako wentylatory przeciwwybuchowe zgodnie z RL 94/9. Dane związane z wydajnością oraz dane techniczne powietrza odpowiadają w przypadku większości wentylatorów tym z odpowiedniej serii standardowej (ND, RD, HRD-FU). Oprócz niniejszych zdefiniowanych wcześniej  serii ATEX mogą zostać dostarczone Państwu na zapytanie również inne typy wentylatorów wykonane w wersji ATEX (również w stali i stali szlachetnej). Tym samym również w zakresie wentylatorów ATEX oferujemy bardzo szerokie spektrum wydajności. Sprężarki bocznokanałowe i wentylatory transportowe nie są aktualnie dostarczane w wersji ATEX. Aby uzyskać informację, czy wentylator, jakiego Państwo potrzebują można wykonać również w wersji ATEX proszę porozmawiać  bezpośrednio z działem zarządzania produktem.

Strefy wentylatorów ATEX

Norma EN 1127-1 definiuje różne strefy zagrożone eksplozją według rozmiaru i według cech, w których znajdują się i mogą wystąpić atmosfery w ilościach zagrażających wybuchem. Atmosferą zagrożoną wybuchem jest mieszanka z powietrza, gazów palnych, par, mgieł i kurzu.

Wentylatory ATEX firmy Elektror dostarczane są dla dwóch stref  1,2 i 22.

Jeżeli atmosfera składa się mieszanki gazów, mgieł lub par i powietrza / tlenu, które są palne bądź posiadają skłonności do zapłonu, to może to być jedna ze stref:  Strefa 0: obejmuje obszary w których atmosfera wybuchowa, składająca się z mieszanki gazów, powietrza, par lub mgieł występuje ciągle, przez długi czas lub często.

Strefa 1: obejmuje obszary, w których trzeba liczyć się z tym, że  atmosfera wybuchowa składająca się z gazów, par i mgieł występuje okazjonalnie.

Strefa 2: obejmuje obszary, w których w normalnym trybie eksploatacji należy liczyć się z tym, że występuje atmosfera wybuchowa składająca się z gazów, par lub mgieł, ale występuje bardzo rzadko i przez krótki czas.

Jeżeli atmosfera wybuchowa składa się z mieszanki palnych lub zapalnych pyłów z powietrzem / tlenem, to mogą występować następujące strefy:

Strefa 20: obejmuje obszary, w których wybuchowa atmosfera, składająca się z mieszanek pyłu, powietrza występuje ciągle, przez długi czas lub często

Strefa 21: obejmuje obszary, w których należy liczyć się z tym, że wybuchowa atmosfera, składająca się z mieszanek pyłu, powietrza występuje okazjonalnie

Strefa 22: obejmuje obszary, w których należy liczyć się z tym, że wybuchowa atmosfera, składająca się z mieszanek kurzu, powietrza występuje, ale występuje bardzo rzadko i przez krótki czas.

Klasy temperatur wentylatorów ATEX

Gazy palne, pary i mgła podzielone są zgodnie z ich temperaturą zapłonu. Przy zastosowaniu materiałów operacyjnych należy zwrócic uwagę na mieszanki wybuchowe.  Klasy temperatur informują o najwyższych dopuszczalnych temperaturach powierzchni środków pomocniczych. W przypadku zapytania i zamówienia powinny one zostać podane przez użytkownika. Elektror dostarcza wentylatory ATEX standardowo w klasie temperatur T3 o lub wyższej (T2, T1). Zastosowania w klasie temperatury T4 możliwe są na zapytanie w niektórych przypadkach. Na części i silnik wentylatora mogą zostać zamontowane własne tabliczki znamionowe.  Dla całego wentylatora obowiązuje każdorazowo informacja podająca najniższą kategorię i klasę temperatury.

Klasy temperatur w przeglądzie:

Klasa temperatury najwyższa dopuszczalna temperatura powierzchni środków operacyjnych temperatura zapłonu materiałów palnych
T1 450 °C > 450 °C
T2 300 °C > 300 °C < 450 °C
T3 200 °C > 200 °C < 300 °C
T4 135 °C > 135 °C < 200 °C
T5 100 °C > 100 °C < 135 °C
T6 85 °C > 85 °C < 100 °C

Wentylatory ATEX – my Państwu dobrze doradzimy

Jeżeli chodzi o ochronę przed wybuchem należy zachować największą ostrożność. Błędna konstrukcja lub wykonanie wentylatora ATEX lub też niedbałe doradztwo mogą mieć poważne skutki. Jako producent wentylatorów nie możemy sami podejmować się klasyfikacji Państwa zastosowania do odpowiedniej ze stref - odpowiedzialny za to jest wyłącznie użytkownik urządzenia. Jednak służymy Państwu naszym długoletnim doświadczeniem w zakresie ATEX i możemy udzielić wskazówek, pomocnych w podjęciu decyzji. A jeżeli zidentyfikują Państwo odpowiednią strefę, to z naszym wentylatorami, mogą Państwo czuć się bezpiecznie, ponieważ zostaną one skonstruowane i wyprodukowane przez naszych specjalistów z wielką starannośćią.

Postawcie Państwo na bezpieczeństwo i w przypadku wszystkich pytań dotyczących ATEX, kontaktujcie się bezpośrednio z naszym działem marketingu, a uzyskacie dobre wskazówki.