Denkfabrik

Badania i przyszłość

„Przedsiębiorstwo należy do fundacji mmb. Umożliwia to firmie Elektror nie tylko niezależność finansową oraz bezpieczeństwo planowania długoterminowego, lecz także zapewnia miejsce na projekty zorientowane na przyszłość.”

Ulrich W. Kreher, Prezes

Uczenie się przez całe życie w fabryce pomysłów Elektror

 

 

 

Wymiana wiedzy z naszymi klientami:

Fabrykę pomysłów Elektror utworzono w roku 2008. Z jednej strony oznacza ona systematyczną koncepcję rozwoju osobistego, z drugiej zaś doświadczenie wymiany wiedzy pomiędzy pracownikami a klientami firmy Elektror.

Wymagania przyszłości są różnorakie: Globalizacja o nowej złożoności poprzez powiązanie rynków oraz rosnącą presję konkurencji i innowacyjności demograficzne przemiany oraz jej skutki dla oferty rynków pracy oraz umiejętność zajęcia współpracowników, nowe technologie o drastycznie skróconych cyklach rozwoju i życia produktu, ekonomiczna przemiana struktur...i wiele innych.

Żeby proaktywnie zareagować na te zmiany i móc długofalowo zapewnić sukces przedsiębiorstwa, konieczne jest nowe zrozumienie wiedzy i uczenia się. Wiedzy nie można już jednorazowo zdobyć na początku biografii lecz należy ją stale korygować i rozbudowywać. Wiedza tym samym jako decydujący atut wartości i konkurencji zyskała istotne znaczenie.Stoi ono w centrum naszego myślenia i działania – najwyższy stopień zadowolenia klienta to nasz cel. Filozofia firmy Elektor przewiduje optymalne rozwiązania, powstające w konstruktywnym dialogu z klientami.

W tym kontekście cieszymy się, zapraszając Was na wybrane „Smakołyki wiedzy", oczywiście nieodpłatnie. W ramach Dnia Użytkownika w Elektorze wymieniamy się w luźnej atmosferze pomysłami z różnych dziedzin techniki wentylacyjnej i prezentujemy Wam aktualne nowości i ciekawostki z naszej firmy.

W razie pytań lub zgłoszenia / uwag do kolejnego Dnia Użytkownika jestem do Waszej dyspozycji:

Andrea Wasserbäch
Tel.: 0711/31973-1145
E-mail: denkfabrik@elektror.de