Fundacja

O Margarete Müller-Bull

Naszej dawnej szefowej i założycielce fundacji leżało na sercu nie tylko długofalowe utrzymanie wszystkich pracowników firmy Elektor, lecz ogólnie los ludzi i zwierząt. I poprzez wdzięczne spojrzenie wstecz kontynuujemy jej pracę w dzisiejszych czasach.”

Ulrich W. Kreher, Prezes

Przedsiębiorstwo i Fundacja

Elektror stoi na bardzo szczególnym fundamencie. Od 2002 roku przedsiębiorstwo należy do fundacji Margarete Müller-Bull Stiftung. Wskutek tego kierownictwo przedsiębiorstwa, Zarząd i Rada Fundacji przy wszystkich kluczowych decyzjach dotyczących kierunku postępowania działa razem i gwarantuje, iż cele firmy oraz założenia fundacji zostaną zawsze zachowane. Majątek Fundacji daje ponadto firmie Elektor duże bezpieczeństwo planistyczne i ma swój duży udział zarówno w stałym wzroście jak i w odgrywaniu przez Elektror roli pioniera technologii.

Oprócz utrzymania przedsiębiorstwa oraz jego skutecznego i zorientowanego na przyszłość rozwoju oraz zachowania istniejących i stworzenia jak najwięcej nowych miejsc pracy, Fundacja podąża za dalszymi, rozpisanymi przez założycielkę, Margarete Müller-Bull, celami: wsparciem celów humanitarnych, ochroną zwierząt oraz wspieraniem nauki i techniki.