Produkcja i jakość

Elektor inwestuje nieprzerwanie w najnowsze technologie i procesy produkcyjne, gdyż tylko w ten sposób nasi eksperci mogą uzyskać za jednym razem jakość, wydajność i krótki czas dostawy, nawet przy pojedynczych egzemplarzach, które gwarantujemy.

Produkcja

Najnowocześniejsze instalacje, najnowsze procesy, doświadczeni eksperci

Elektor inwestuje nieprzerwanie w najnowsze technologie i procesy produkcyjne, gdyż tylko w ten sposób nasi eksperci mogą uzyskać za jednym razem jakość, wydajność i krótki czas dostawy, nawet przy pojedynczych egzemplarzach, które gwarantujemy.
W Waghäusel produkujemy wentylatory ze stopu aluminium, sprężarki bocznokanałowe oraz od 2012 r. również wentylatory ze stali szlachetnej. W nadchodzącym roku fabryka zostanie dalej rozbudowana i zmodernizowana. Nasz zakład w Chorzowie (w Polsce) został wzniesiony dopiero kilka lat temu. Podczas gdy Waghäusel koncentruje się na małych, wydajnych urządzeniach, w Polsce powstają prawdziwe giganty (średnica tulei do 2,5 m, wydajność do 600.000 m³/h). Duże czy małe, z aluminium, stali czy stali szlachetnej – oferujemy najwyższą jakość w najkrótszym czasie: Urządzenia standardowe dostarczane SA w ciągu pięciu dni, a produkty indywidualne często nawet po 15 dniach.

Niektóre z najciekawszych punktów naszej produkcji:


Spawanie laserowe: W pełni automatyczne, ciągłe spawanie bezszwowe – bardziej efektywne, gruntowne, zwiększa jakość Państwa wentylatorów.


W pełni automatyczne centrum obrabiarek wałów CNC: toczenie, frezowanie, wiercenie, gwintowanie itp. – wszystko od prefabrykatu do gotowego wału w jednym przebiegu roboczym.


Optyczne urządzenie pomiarowe do wałów (100% sprawdzone w produkcji wałów) – zapewnia najwyższą precyzję w produkcji, dostarcza niezawodne wartości pomiarowe bez ingerencji operatora.


Własne urządzenia do konstrukcji silników wraz z supernowoczesną instalacją do impregnowania silników z podczerwienią i procesem Roll-Dip – dzięki temu bardzo wysoka elastyczność przy szczególnych uzwojeniach, napięciach czy częstotliwościach itp.


Produkcja wirników o wysokiej jakości, z najnowocześniejszą techniką podnoszenia.

Kierownik ds. Jakości

„U nas jakość zaczyna się już na etapie doradztwa i opracowywania produktu. Dlatego nie szuka się szybko byle jakiego rozwiązania. Kontynuujemy ją bez kompromisów na etapie planowania i testowania. Żadne urządzenie nie opuści fabryki nieprzetestowane. Elektror stawia sobie za wymaganie, by dostarczać swoim klientom i współpracownikom zawsze najwyższą jakość.”

Sebastian Kappeller, Dział Zarządzania Jakością

Jakość

Najlepsze produkty – ze 100 % pewnością

Przez jakość rozumiemy zastosowanie dla każdego przypadku najlepszego produktu optymalnie tworząc zgodne rozwiązanie całościowe. Efektywne zespoły z doświadczonych i kreatywnych współpracowników stanowią największy kapitał firmy Elektror. Jednocześnie bardzo poważnie traktujemy kontrolę wszystkich materiałów, podzespołów i produktów na przyjęciu towarów.
Zarządzanie jakością w firmie Elektror uzyskało certyfikat według normy ISO 9001, zaś zarządzanie środowiskiem według normy ISO 14001. Dla rynku rosyjskiego certyfikujemy nasze produkty również dodatkowo według norm EAC, a dla rynku kanadyjskiego wg CSA.

Wyciąg z zasad zapewnienia jakości firmy Elektror:


Kontrola w 100% (wartości dotyczące powietrza i prądu, na życzenie również pomiar drgań, kontrola szczelności, inne pomiary indywidualne).


Stała możliwość prześledzenia wstecz wszystkich etapów produkcji aż do wysyłki.


Narzędzia jakości: KVP (stały proces ulepszania), regularne dokształcanie personeli, Kaizen, Audyty produktu i 5S, regularne spotkania dotyczące jakości i środowiska, samoocena pracownika, Controlling na podstawie wskaźników.

Dofinansowanie UE

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013". Działanie 1.2 „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”. Poddziałanie 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Nazwa Beneficjenta: Elektror airsystems Sp. z o.o.

Tytuł Projektu: „Zakup wycinarki laserowej w celu zwiększenia jakości produktów oferowanych przez Elektror airsystems Sp. z o.o. oraz umożliwiającej świadczenie nowych usług w zakresie cięcia blach”

Wartość całkowita projektu: 2 263 200,00 PLN

Kwota dofinansowania: 749 984,00 PLN

Przedmiotem projektu był zakup wycinarki laserowej z innowacyjnym rozwiązaniem technologicznym z 2010r. tj. sprawdzanie stanu soczewki. Dzięki inwestycji nastąpiła automatyzacja procesu produkcji, skutkująca lepszą jakością produkowanych wentylatorów, a oferta firmy została wzbogacona o nową, trudno dostępną na rynku usługę cięcia blach dla klientów zewnętrznych. Inwestycja w sposób znaczący wpłynęła na wzrost konkurencyjnej pozycji firmy na rynku regionalnym i krajowym.

„Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl